FullertonCollege.jpg

Amerika’da Ön Lisans

Bu eğitim, Amerika’da “Junior College” ya da “2 Year Colleges” olarak da isimlendirilen iki (2) yıllık eğitim süreci sonunda “ Ön Lisans” diploması veren, Türkiye’de “ Meslek Yüksek Okulu” olarak da bilinen, liseden sonra verilen eğitimdir.

Amerika’daki öğrencilerin yüzde 40’lık bir kesimi “Community College” ’larda eğitim görmektedir.
Amerika Birleşik Devletlerin ’ de 1200 civarlarında “Community College” bulunmaktadır.
Bu okulların büyük çoğunluğu devlet okulu ya da devlet destekli okullardır. İçlerinde 50.000 öğrenciye sahip olan “Community College” ‘lar olduğu gibi 1000 öğrenciye sahip “Community College” ’lar da vardır.
“Community College” ’ların üç ana hedefi vardır:
– Mesleğe yönelik işverenlerin çalışan ihtiyacını karşılayan tıp teknisyeni, mühendis yardımcısı, tekniker gibi ara eleman yetiştirmek, (örnek programlar: child development, health care services, automotive engineering, food management, photography vb.).

– Yeni bir alanda kısa sürede bilgi sahibi olmak ya da bilgilerini yenilemek isteyenlere hizmet etmek, (Mühendislik eğitimi almış bir kişinin işletme konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak gibi)

– Lisans eğitiminin ilk iki senesine denk olan eğitimi vermektir. (örnek programlar: pre-business administration, pre-engineering, computer science, liberal arts)

Bu programda iki yıllık eğitim alan öğrenciler isterlerse ön lisans diplomasıyla iş dünyasına girebilirler, ya da 4 senelik bir üniversitenin 3. sınıfına transfer olarak eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak lisans diploması alabilirler.
Pek çok Amerikan vatandaşı öğrenciler gibi uluslararası öğrenciler de aşağıdaki artılar nedeniyle “Community College” ’ları tercih etmektedirler.
“Community College” ‘ların Avantajları
– Okul ücretlerinin ekonomik olması.
– Kabul koşullarının, 4 senelik üniversite kabul koşullarına göre çok daha kolay olması.
– TOEFL’dan ve SAT` den (Bazı okullar SAT istemektedir) düşük sonuçları kabul etmesi.
– Not ortalaması konusunda üniversite başvurularına göre esnek olması.

Ülkemizde not ortalamaları düşük ve ingilizce seviyeleri yeterince iyi olmayan öğrencilerin 4 senelik bir eğitim için iyi bir üniversiteden kabul alması oldukça zordur.
Ancak daha kolay kabul veren iki senelik ” Community College” ’larda zaman kaybetmeden yurtdışı eğitimlerine başlayabilirler.
Bu iki yıllık eğitimleri süresince kendilerini yeterli derecede yetiştirdikleri takdirde diledikleri bir okulun 4 senelik lisans programına dahil olabilirler.
“Community College” ’larda dikkat edilmesi gerekli en önemli nokta okulun onaylı olmasıdır. Onaylı olmayan bir okuldan 4 yıllık bir üniversiteye transferiniz gerçekleşmeyebilir.
Bir diğer nokta ”Community College” ’lar üniversiteler gibi yurtlara sahip olmayabilirler.
Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
– Başvuracağınız okulun başvuru formu
– Notlarınızı gösteren belge (transcript) ve diplomanızın onaylı kopyaları ve bu belgelerin onaylı ingilizce çevirileri.
– TOEFL sınav sonuç belgesi ya da başvuracağınız “Communıty College” ‘ın ingilizce sınav sonucu.
– Bazı okullar için SAT sınav sonuç belgesi.
– Mali durumunuzu gösteren belge (banka mektubu).
– Komposizyonlar (seçtiğiniz bölümde eğitim almayı istemenizin nedenleri).
– Özgeçmişiniz.
– Başvuru ücreti.
Tüm belgeleri, eksiksiz olarak olabildiğince erken yollamalısınız. En ideal zaman, son başvuru tarihinden 2-3 ay öncesidir.