gmat_4_mba_logo

Amerika’da GMAT Sınavı

      GMAT (Graduate Management Admission Test)

GMAT, Yurt dışında işletme, pazarlama, finans gibi alanlarda eğitim veren çoğu okulun yüksek lisans, MBA veya doktora yapacak öğrencilerden istedikleri, bilgisayar üzerinde uygulanan bir testtir.

GMAT,sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır.
GMAT, Amerikalı öğrencilerden de istendiği için İngilizcesi TOEFL’dan daha ağırdır.
Pek çok üniversite, öğrencilerin spesifik analitik yeteneklerinin değerlendirilmesi açısından GMAT testini esas almaktadır.
“Computer-Adaptive Test (CAT)” adı verilen uygulamada kağıt-kalem kullanılmamaktadır. Bütün sorular bilgisayar karşısında cevaplanmaktadır.
GMAT sınavında en az 200 en çok 800 not alınır. Eğitim kalitesi yüksek üniversitelerin büyük bir çoğunluğu 600 ve üzeri bir sonuç almanızı ister.
Sınav çoktan seçmeli (Sözel ,Sayısal ) ve Kompozisyon (Analytical Writing Asessment) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
GMAT sınavı, 30’ar dakikalık Essay Bölümlerinde yazınsal becerilerinizin değerlendirildiği iki tane Kompozisyon (Analytical Writing Assessment-AWA) bölümü içerir.
Bu bölümler Sayısal ve Sözel sınav sorularından oluşan test bölümlerinden daima önce gelir.
1. Değerlendirme yazısı
2. Tartışma yazısı
Bu yazıların bilgisayarlı test sisteminin bir gereği olarak bilgisayarlardaki ‘word’ işlemcisi kullanılarak yazılması gerekir. Yazınsal analitik değerlendirme sorularının belirli bir sırası yoktur.
Yazılan yazılar nasıl değerlendirilir?
Yazınsal yetenekleriniz değerlendirilirken dört ana unsur göz önünde bulundurulur:
– İçerik: Destekleyici örnekler vererek her hangi bir konuyu ikna edici bir şekilde ve konu bütünlüğüne dikkat ederek savunabilme beceriniz.
– Organizasyon: Düşüncelerinizi bir bütün olarak düzenli bir şekilde ifade edebilme gücünüz.
– Dil: İngilizce’yi kullanma beceriniz. (Diksiyon, kelime yeterliliği ve sözcük kullanımı)
– Dilbilgisi: Kullandığınız yazılı İngilizce’nin cümle yapısı ve gramer açısından standartlara uygun olup olmadığı.
Bununla birlikte ‘Robo-Reader’ bilgisayar programı yardımıyla da yazdığınız essayler sentaks, imla, yazım kuralları ve diksiyon bakımından değerlendirilir
75 dakikalık Sayısal Bölümde 23-24 soruluk problem çözümü, 13-14 soruluk veri yeterliliği kısımları vardır ve toplam soru sayısı 37’dir.
75 dakikalık Sözel bölümde ise 14-15 soruluk eleştirel yaklaşım, 14-15 cümle düzeltme, 12-14 soruluk okuduğunu anlama kısımları vardır ve toplam soru sayısı 41’dir.
Sayısal ve sözel bölümlerin de sırası belirlenmemiştir ve her iki bölümde de değişik tipteki sorular karışık olarak verilir.
9 sayısal 11 sözel ya da her iki bölümden 10’ar soru olmak üzere tüm sınavda toplam 20 soru puanlamaya dahil değildir.
Toplam sınav süresi 3 saat, 20 dakikadır.