Context_Harold-convo

Amerika’da Lisans Eğitimi

Amerika’da lisans eğitimi almak için basitçe izlenebilecek iki yol bulunmaktadır. Bunlardan biri doğrudan dört yıllık bir üniversiteye başvuru yapmak, diğeri ise iki yıllık Yüksek Okul ( Community College ) kaydı yaptırdıktan sonra, 3.ve 4. seneler için dilediğiniz bir üniversiteye devam ederek lisans eğitiminizin tamamlanmasıdır.

Her iki seçenekte de sonuç olarak 4 senelik bir üniversitenin lisans diploması alınır. Amerika’daki Yüksek Okullar ( Community College ) Yüksek Öğrenim için en çok tercih edilen başlangıç şeklidir. Bunun için 3 ana sebep vardır.
Birincisi, Yüksek Okullara kayıt yaptırmak ve kabul almak , 4 senelik üniversitelere göre çok daha kolay ve zahmetsizdir. Genellikle yüksek bir TOEFL derecesi istenmeksizin ya da SAT sınavına girmek zorunda kalmaksızın eğitime kabul edilirsiniz. Ancak bu durum hiçbir şekilde Amerika’daki Yüksek Okulların ( Community College ) eğitim sisteminin daha düşük kalitede olduğu gibi yanlış bir yönde yorumlanmamalıdır; bunun ana sebebi (bu okullardan çok daha fazla sayıda olması sebebi ile) arz-talep ile alakalı bir avantajdır.
İkincisi, Yüksek Okullar ( Community College ), dört senelik üniversitelere karşılık çok daha ekonomiktir. İlk yılınızı bu okullarda geçirerek çok önemli miktarda tasarruf elde edebilirsiniz.
Üçüncüsü ise, 2 senelik Yüksek Okullardan mezun öğrenciler, Amerika’daki 4 senelik üniversitelerin bir çoğuna doğrudan kabul edilirler ve eğitimlerine hiçbir aksaklık olmaksızın rahatlıkla devam ederler ve mezun oldukları üniversitenin de diplomasını aldıkları için 2 diplomaya birden sahip olmuş olurlar.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, eğer ki tercihiniz 4 senelik bir üniversiteye doğrudan kabul edilmek ise, o zaman iki sınava birden girmeniz gerekmektedir. Bu sınavlar TOEFL ve SAT ’ dir. Sınavlardan alacak olduğunuz puanlar ile, lise not ortalamanız, başvurduğunuz üniversiteye kabul için çok önemlidir. Şayet, İngilizce seviyeniz TOEFL ve SAT sınavlarını geçmek için yeterli düzeyde değilse, işte o zaman öncelikle bir üniversiteye hazırlık programına katılarak bu eksikliklerinizi gidermeniz gerekir.
SAT skorları öğrencilerin Amerika’da hangi üniversiteye gidebileceğini belirler.
Programlara katılım koşulları nelerdir?
Amerika`da lisans eğitimine katılmak isteğen öğrencilerden aranan şartlar şunlardır:
– Lise mezunu olmaları
– TOEFL sınav sonucu
– Bazı durumlarda SAT ve de SAT Subject sınav sonuçlarıdır.
Programlara ne zaman başvuru yapılmalıdır?
Eğitiminize başlamayı planladığınız dönemden en geç 8 ay kadar önce tüm başvurularınızın okullara ulaşmış olması gerekmektedir. Eylül dönemini örnek alacak olursak, birçok okulun başvuruları bir önceki yılın 31 Aralık günü postalanmış olmalıdır. Başvuru prosedürleri hakkında detaylı bilgi danışmanlarımızdan temin edilebilmektedir.