SAT-Logo

Amerika’da SAT Sınavı

      SAT (Scholastic Aptitude Test – Eğitim Yetenek Testi)

 

      SAT , Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyenlerin girdiği, akademik yetenek sınavı olarak bilinmektedir.

Lisans eğitimi almak isteyen her ABD vatandaşından talep edilmekle birlikte, bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de istenmektedir.
Bu testte; eleştirel okuma, yazma-kompozisyon ve matematik alanlarında öğrencilerin bilgisinin ölçülmesi hedeflenir. SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800 puan ölçeğindedir.
SAT niteliklerine göre SAT 1 ve SAT 2 olarak ikiye ayrılır.
SAT 1 öğrencilerin matematiksel ve sözel yeteneklerini ölçen 3 saatlik bir sınavdır.
SAT 2 ise öğrencilerin spesifik olarak bir akademik konu üzerindeki bilgilerini ölçer. Sınav süresi 1 saattir.
Her üniversite bu sınava girmenizi şart koşmaz, ancak eğitim kalitesi yüksek olan üniversiteler sadece başarılı ögrencileri almak istediklerinden, bu sınavın sonucuna göre ögrencinin kaydını yaparlar.
Bu üniversiteler genelde SAT-1 olarak bilinen sınava girmenizi şart koşarlar, fakat okumak istediğiniz bölüme ve okula göre SAT-2 sınavına girmeniz de gerekebilir.